CSS

Jednym z pierwszych problemów, na jakie napotykają początkujący webmasterzy, jest zmiana stylu odnośników, w tym ich koloru. Poniżej znajduje się kod definiujący czarny kolor zamiast domyślnego niebieskiego dla poszczególnych rodzajów odnośników. a.link {color: #000;} // kolor aktywnego odnośnika a.hover {color: #000;} // kolor odnośnika po najechaniu na niego a.active {color: #000;} // kolor odnośnika do …

Aby wyrównać tekst do lewej bądź prawej strony, w pliku .css należy określić wyrównanie w następujący sposób: p {text-align: justify;}

Aby wyrównać tekst do lewej bądź prawej strony, w pliku .css należy określić wyrównanie w następujący sposób: p {text-align: left;} // wyrównanie teksu w akapicie do lewej strony p {text-align: right;} // wyrównanie teksu w akapicie do prawej strony