JavaScript

Domyślny kod statystyk stat4u nie przechodzi poprawnie walidacji kodu, dlatego też poniżej znajduje się kod, który wystarczy przepisać i podmienić w nim jedynie login. Kod ten powinien się walidować w xhtml 1.0 strict.