Aby wyrównać tekst do lewej bądź prawej strony, w pliku .css należy określić wyrównanie w następujący sposób:

p {text-align: left;} // wyrównanie teksu w akapicie do lewej strony p {text-align: right;} // wyrównanie teksu w akapicie do prawej strony

Dodaj komentarz