Aby móc wyrównać dowolnie tekst w Photoshopie, przede wszystkim nie należy rozpoczynać jego pisania przez ustawienie kursora (narzędziem, na którego ikonie jest duże T) w danym miejscu, gdyż jest to najczęstszy tego typu błąd. Jeśli obszar tekstowy nie jest zaznaczony przed rozpoczęciem pisania, nie można go w ogóle modyfikować, a pisany tekst nie przełamuje się przechodząc w określonym miejscu do następnej linijki, chyba że samemu przejdzie się do niej enterem.

Zanim więc cokolwiek napiszesz, wybierz narzędzie do pisania (duże T) i zaznacz nim cały obszar, na którym chcesz coś napisać. Po napisaniu w nim tekstu możesz go dowolnie modyfikować. Aby np. wyjustować tekst (wyrównać do obu stron), należy wybrać z menu zestaw narzędzi Okno -> Akapit (Window -> Paragraph) i wybrać sposób wyrównania.

Dodaj komentarz